Benkei és Ushiwakamaru

(Utagawa Kuniyoshi alkotása)

Benkei egy a 12. században élő harcos szerzetes volt. Édesanyja – egy patkolókovács lánya -, aki csodálatos módon 3 év és 3 hónapig volt terhes. Édesapja vélhetően Yamabushi vagy pap volt, de az is lehet, hogy maga a Villám isten.
Benkei fogakkal és bokáig érő dús hajjal született, gyorsabban nőtt és erősebb volt a vele egyidősektől. Talán éppen ezért nevezték el Oniwaka-nak azaz az ördög gyermekének. Fiatal gyerekként rendszerint bajba került verekedések és rongálások miatt. Vad szellemének lecsillapítása érdekében édesanyja kolostorba küldte.

Így került a Hiei hegyi Enryakuji templomba, ahol yamabushi-nak tanult és sôhei, harcos szerzetessé vált. Ekkor már 2 m magas volt és 100 ember erejét birtokolta. Rakoncátlan viselkedése miatt száműzték, ezért egy elhagyatott kis szentélybe vonult. Egy alkalommal, mikor a Biwa-tó partján lévő Miidera templom szerzetesei felbosszantották, és amúgy is szüksége volt egy harangra, vállára kapta hatalmas bronz harangjukat és felsétált vele a saját szentélyéhez. Mivel a harang nem akart kongani megegyezett az apátjával, hogy visszajuttatja a harangot. Ezt egy hatalmas rúgással orvosolta, aminek hatására legurult a harang a hegyről egészen a Miidera templom kapujáig. Az apáttal való egyezség értelmében járt neki egy kielégítő étkezés, így a templom kamrája és pincéje kiürült (az üst, amelyből evett, ma is látható a Miidera templomban, rajta Benkei fognyomaival).

Harcos szerzetesként páncélt és fegyvereket viselt. Rendszerint kardot, széles fejszét gereblyét, sarlót, fa bunkót, fűrészt, vas sétabotot és félhold lándzsát hordott magánál (ezek az egyszerű ember fegyverei voltak és emiatt Benkei-t Nanadogu Benkei-nek is nevezték – a hét szerszám Benkei-e). Hatalmas méretéhez speciális páncélra volt szüksége, aminek elkészítéséhez a páncél kovács 1000 kardot kért. Céljának eléréséhez tábort vert a Kyôto-ban a Gojô híd lábánál és párbajra hívott minden arra járót, hogy megszerezze a kardjukat. Pár évvel később, amikorra 999 kardot már megszerzett és csak egy volt hátra, egy holdfényes éjszakán egy fiatal fiút, Ushiwakamaru-t sodorta a sors az útjába, aki egy közeli kolostorban tanul buddhista papnak. Ushiwakamaru végül csupán fürgeségével és legyezőjével legyőzte a 999 küzdelemben veretlen Benkei-t. A vereséget követően Benkei az élete hátralevő részét a 10 éves Ushiwakamaru szolgálatába ajánlotta.

Ushiwakamaru tengu segítséggel harcol Benkei ellen (Utagawa Kuniyoshi alkotása)

Ushiwakamaru, későbbi nevén Minamoto no Yoshitsune (1159-1189), Minamoto no Yoshihomo (1123-1160) kisebb fia volt. A legenda szerint Yoshitsune a kardforgatást Tengu-tól tanulta.

Ushiwakamaru és a Tengu király a Kurama hegyen (Seisai Eiichi alkotása)

Mi a Mutô Dori?

“A Mutô Dori nem a végső. Ha a Mutô Dori-t említed (a kard megszerzése), rablássá válik. Kard vadászattá válik. Benkei 999 kardot szerzett meg, de Ushiwakamaru legyőzte. Ez az Ushiwakamaru a Gyokko Ryu–nk őse volt. Szóval semmi sem a végső dolog. Minden forgásban van. Olyan ez, mint egy pénzügyi intézet. Mindenki elvárása túl magas. Csalódással végződik. Emberek esetében. Nos, hegymászók esetében ez másként van. Amit az emberek végsőnek mondanak manapság rakétaként végzi.”

 

Hatsumi Masaaki
Hitsumon Bujinden DVD, 2011

Yoshitsune 15 éves korában megszökött a kolostorból és csatlakozott testvéréhez Minamoto no Yoritomo-hoz (1147-1199), hogy segítse őt a Japán feletti irányítás megszerzésében. Yoritomo  hozta létre az első shogunátust. Ezután Benkei-jel számos csatában vettek részt. Fiatal kora ellenére hamar kitűnt, mint katonai zseni, kiváltva ezzel a császár és udvarháza csodálatát, valamint testvére Yoritomo irigységét. Kapcsolatuk megromlott így menekülnie kellett. Fujiwara no Hidehira nyújtott számára menedéket, ám halála után fia Fujiwara no Yasuhira engedve Yoritomo nyomásának 500 katonát küldött Koromgowa no tachi kastélyhoz, Yoshitune ellen. Mikor felismerték vereségüket, Yoshitune megparancsolta utolsó talpon maradt emberének, Benkei-nek, hogy őrizze a kastélyt, míg ő rituális öngyilkosságot követ el. Benkei naginata-val a kezében, szerszámaival a hátán kiállt a bejárat előtti hídra és visszavert minden bejutni szándékozó katonát. Miután rájöttek, hogy így nem fognak bejutni, nyílzáport zúdítottak Benkei-re, aki így számos sérülést szerzett és meghalt. A legenda szerint Benkei a halál, és a testéből kiálló nyílvesszők ellenére is talpon maradt, így a katonák továbbra sem mertek közelíteni.

 

 

Forrás:
Michael Ashkenazi – Handbook of Japanese Mythology
Alan Scott Pate – Ningyo: The Art of the Japanese Doll
Hatsumi Sôke alkotása: http://dojoartbooks.com/masaaki-hatsumi-art-prints/
Utagawa Kuniyoshi és Seisai Eiichi alkotásai a bosztoni szépművészeti múzeum gyűjteményéből származnak (www.mfa.org)

livo2016-09-05

Avagy az alapvető 8 út:

  • Jóakarat
  • Igazságosság
  • Etikett
  • Bölcsesség
  • Lojalitás
  • Hűség
  • Gyermeki jámborság
  • Idősek tisztelete

Magokoro

“Gyakorlás közben tiszta szíved (magokoro) kell legyen. Ez a szív olyan, mint az izzó körtében lévő izzószál, mely ragyogóan fénylik.”
Hatsumi Masaaki

Az alábbi részlet John Stevens, Jamaoka Tessu – A “kard nélküli iskola” megalapítójának élete című könyvéből származik:

A rengeteg, Tessunál udvariassági látogatást tevő kardvívók között volt Csóemon, „a hóhér” valamint „Edo réme” is. Csóemon a régi katonai rezsimben szolgált ítélet-végrehajtóként. Szolgálata során jóval több, mint kétezer fejet vágott le. Tessu ezt kérdezte tőle:
– Olyan sok embernek láttad a halálát. Tapasztaltál valamilyen rendkívüli különlegességet?

– Csak egyszer – válaszolta Csóemon. – A Nezumi Kozó nevű banditát (a japán Robin Hood) és a szeretőjét, a híres kurtizánt, Kacsót készültem éppen kivégezni. Kacsó került sorra először. Nem volt hajlandó megengedni, hogy bekössem a szemét, és tökéletes nyugalommal várta a csapást. Amikor felemeltem kardomat, hogy az ítéletet végrehajtsam, kővé dermedt a kezem. Leengedtem a kardot, majd újból próbálkoztam. Ezernyi alkalom közül akkor először történt meg velem, hogy tétováztam. Végül mély lélegzetet vettem, és elhatároztam, hogy méltó leszek arra, hogy én vágom le Kacso fejét. Ekkor már sikerrel jártam. Ezután Nezumi Kozó következett. Ő is elszántan lépdelt fel a kivégzőhelyre és ő sem kötött a szemére kendőt: „Kérlek, azonnal sújts le!” – mondta. Megint nagyon nehéz volt az elítélt szellemi erején felülkerekednem, és csak a harmadik próbálkozásra jártam sikerrel.

– Értem – tűnődött Tessu. – Szívük tiszta volt, tudatuk pedig világos. Az ilyen halálra a legnemesebb szamurájok méltók.

Fudô Myô-ô

Fudô Myô-ô

Fudô Myô-ô egyike az 5 harcias királynak (Myô-ô), a bölcsesség 5 Buddhája megjelenítőinek. Neve “Megmozdíthatatlan bölcsesség királyt” jelent és Dainichi Nyorai (Dainichi az öt bölcsesség Buddha központi alakja, a japánok legfontosabb Buddhája) megszemélyesítőjeként az ő tanításainak elfogadására ösztönzi és segíti az embereket. Mozdíthatatlan megnevezés az anyagi és testi kísértésekkel szemben való mozdíthatatlanságára utal.

Jobb kezében a tudatlanságot átvágó bölcsesség kard, a Kurikara van. Bal kezében kötél található, mellyel összekötözi és visszahúzza az önkontrollhoz vezető helyes útra azokat, kiket erőszakos szenvedélyeik és érzelmeik eltérítettek. Haragos ábrázata, valamint kék testszíne a feladatához szükséges akaraterőt jelképezi. Testét körbevevő lángok tisztító tűzre utalnak, ami az anyagi vágyakat égeti el. Az ülő alkalmatosságként szolgáló szikla egyrészt a mozdíthatatlanságot, másrészt a békét és boldogságot jelképezi.

Amennyiben eltekintünk Fudô Myô-ô buddhista vonatkozásától és felidézzük Hatsumi Sôke tanításait, valamint a Bujinkan gyakorlásához való útmutatásait, akár azt is tapasztalhatjuk, hogy a Fudô Myô-ô által közvetített üzenet nem más, mint egy a gyakorlás során kialakítandó lelki állapot.

Narita
Narita
Narita
Narita
Narita
Narita
Narita
Narita
Kamakura
Kamakura
Kamakura
Kamakura
Takaosan
Takaosan
Kawagoe
Kawagoe
Kawagoe
Kawagoe